Gevonden voorwerpen

De zoektocht naar de historie van Café van Lin en Josephine Baker heeft veel teweeggebracht. Voor ik aan het project begon heb ik veel nagedacht over dingen als, hoe het geweest zou zijn als…, hoe het eruit zag in 1944 en wat er zich op deze locatie afspeelde al die oorlogs- en bevrijdingsjaren.

Henny van Lin had mij er al veel over verteld maar er bleven altijd vragen open, waar we het samen nog niet over gehad hadden. Samen met Henny hadden we het plan gemaakt om op zoek te gaan naar de informatie die er nog te vinden was… over het Café en naar het verhaal van Josephine Baker in Overasselt. We hadden de verhalen van ooggetuigen maar er was niet iets van een document of iets dergelijks. Helaas moesten we de zoektocht zonder Henny gaan doen, Henny overleed een paar maanden geleden.

Het was een flinke speurtocht de laatste maanden maar ik kan wel zeggen dat de puzzel langzaam compleet begint te worden. We weten ook zeker dat er van deze puzzel nog een aantal (belangrijke) stukjes missen maar de basis ligt er, en er is overduidelijk te zien wat er op deze puzzel te zien is.

Van alle kanten krijgen we inmiddels reacties en spullen aangeleverd. Spullen die echt in het café hebben gestaan. Spullen en foto’s uit de privécollectie van de familie van Lin. Een enorme collectie met foto’s waar we uit kunnen putten van verschillende mensen.

In Frankrijk zijn we gaan zoeken naar de informatie die er nog was over Josephine Baker uit het jaar 1944 en wellicht informatie dat ze in Overasselt was. In Frankrijk kwamen we in contact met dorpsgenoten van Josephine Baker die ons weer prachtige verhalen wisten te vertellen… die ons weer verder hielpen en zo belande we later die week in Parijs!

De zoektocht is nog lang niet ten einde maar wat ben ik blij met wat alles wat we tot nu hebben gevonden.  Ondertussen werkt er een team van mensen om alles straks in het Café van Lin 1944 te kunnen plaatsen, zodat iedereen nog eens die sfeer van toen kan bekijken, nalezen en vooral genieten van al die prachtig gevonden verhalen en voorwerpen!